Wednesday, August 23, 2006

server deployment...

deployment na naman...thanks po lord for giving us these blessings..alay po namin ito sa inyo.

Todays Prayer:

Panginoon salamat po sa patnubay na ibinigay ninyo sa akin at sa mga lakas binibigay ninyo para labanan ang mga masasamang elemento...salamat din po sa mga biyaya na pinagkaloob ninyo...gawin tuloy tuloy at mga pagkatuto at pag iwas sa kamalian para maging malakas at mabuting ihemplo.

patnubayan ninyo po yung mga taong nag papahalaga sa kanilang kapwa tao yung tunay at tapat sa kanilang damdamin...

hipuin nyo po ang mga puso ng mga hunghang na sa kanilang pag babaybay maging tapat at iwasana ng mga dating gawain...

1. ang mga pangongopya ay alisin po sa kanilang damdamin at bigyan po sila ng kagalingan na ipamalas ang kanilang mga galing para mag contribute sa maayos na lipunan.
2. ipaala sa mga tao ang mga tunay na pag papahalaga sa kaibigan sapagkat hindi nila alam na at naiintindihan ang tunay na consepto. bigyan po ng tunay na kamulatan.
3. yung mga sawsaw suka po ay wag hayaang manaig sapagkat ang mga talangka sa lipunan ay tunay na walang puwang bagkos nagbibigay kahinaan sa mga taong hindi mulat na maari pa nilang pabagalin..

alam ko pong hindi po nabubuhay ang bawat tao sa kasalukuyang mundo- ang mundo ng hindi "tama at dapat". ipagpatuloy nyo po ang pag gabay upang maging malakas sa mga hamon ng buhay.

kayo na pong bahala.

muli po...maraming salamat at inaalay ko po ng mga biyaya na ito sa pangalan po ng inyong anak na si jesus.

AMEN!

No comments: