Tuesday, August 22, 2006

busy busy busy...

so busy para sa paglipat sa bagong office...daming inaasikaso..interior..telepono..business continuity..etc...

also, busy sa paghahanda para sa presentation sa mga malalaking company...
buti nalagn natapos ko na ito..

naghahanap din ng mga matitinong tao (para mag join sa 8layer) para makatulong sa lipunan...
madami na kasing salot ngayon eh..minsan nga kaibigan mo pa.. =)

No comments: