Sunday, August 27, 2006

Binyag Ulit =)

Baby Marcus Mantaring

Church: parish of the hearts of jesus and mary
Reception: CABALEN (miryenda all you can)

Inuman konti..orayt! =)

Also, busy sa paggawa ng mga proposal para sa mga client namin.

No comments: