Thursday, July 26, 2007

WebFax Server

TAMANG KULIT SA WEBFAX SERVER pwede din sa sa windows using WHFC
*matagal tagal na rin kasi akong hindi humawak or nagconfigure ng hylafax. eto tamang tama may isa kaming project na nangangailangan ng web based na fax solution. kaya eto
tamang kulit ako sa CENTOS BOX ko. dati kasi pinagawa ko na ito sa mga nagign engineer ng aming company...pero sa kasamaang palad walang ni isang nagpakitang gilas para mapagana ito. =( eto nitry kong idocument yung mga ginawa ko para madaling masundan ng ibang mga linux engineer/system administrator para pag may ganitong klaseng solution silang kailangan.

mabuhay ang linux!

wget ftp://ftp.hylafax.org/binary/linux/redhat/RPMS/i386/hylafax-4.3.4-1rhel4.i386.rpm
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/avantfax/avantfax-2.2.4.tgz

vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4

INSTALL PACKAGES::
yum install php
yum install mysql
yum install php-pear
yum install php-pecl-Fileinfo
yum install ImageMagick
yum install netpbm-progs
yum install sendmail
yum install sendmail-cf
yum install a2ps
yum install expect
yum install php-mysql
yum install php-mbstring
yum install ghostscript
pear install DB mail mail_mime
yum install php-pecl-Fileinfo
yum install sharutils
yum install samba
yum install samba-common

rpm -Uvh hylafax-4.3.4-1rhel4.i386.rpm
/usr/sbin/faxsetup

CREATE USERNAME
faxadduser -a 8layer -p 8layer -u 100

itutuloy....No comments: