Tuesday, July 10, 2007

ALIN ang NAIBA?

kuya bodjie: O..sabay sabay mga bata

Alin..alin..alin ang naiba?
isipin kung alin ang naiba?
isiiping mabuti..isipin kung alin?
isipin kung alin ang NAIBA?

kuya bodjie: o mga bata...ALIN ANG NAIBA?
No comments: