Sunday, July 09, 2006

Sunday Fever

Quiapo..Quiapo..Quiapo..
DVDhack(!*!$#iceage2_highschoolmusical&#)

#./watch_superman_rbp | ls -la barbeque -tenga

eto ang unang araw kung saan lalaban ako ng aking ilang panahon para magsulat ng tinatawag na personal na "BLOG"

marahil napapanahon na din upang mabigyan ng diin ang ilang mga kwento..malungkot man o masayang mga alaala na syang mag gugunita pag dating panahon kung paano lumago umunlad ang isang simpleng pagkatao.

marahil kung bakit kailangan din nito at para magkaroon ng "witness" o magsilbing taga pag pahayag ng aking munting buhay. maging halimbawa.maging leksyon..kapulutan ng araw.

sa huli! NAIS ko lang magsulat..iyon lang naman.

No comments: