Thursday, September 07, 2006

http://www.robinsonsmalls.com/ <---MY NEW OFFICE

dito lang sa BO's sa kapihan sa ibaba ng mall (dito na ako nag office today libre wi-fi eh)
  • gumawa ng mga proposals
  • meeting with our architect
  • pirma ng mga checks
  • research sa mga bagong technology
  • usap sa mga gumagawa ng office (para sa mga gamit na kailangan pa nila)

No comments: